Phiên họp thứ 5 Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ

Tin hoạt động | 09-09-2022 | 0 lượt xem

 

 

Đồng chí Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo CCHC tỉnh

và các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu của tỉnh. 

 

Trong 6 tháng đầu năm, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tiếp tục có những đổi mới, quyết liệt, sát sao, cụ thể trong lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện để tạo ra bước đột phá trong CCHC. Các bộ, ngành, địa phương đã cố gắng thực hiện nhiệm vụ được giao.

 

Theo thống kê, cập nhật, kế hoạch CCHC của các bộ, cơ quan ngang bộ đã đề ra 845 nhiệm vụ; UBND các tỉnh, thành phố đề ra 3.003 nhiệm vụ. Tính đến ngày 21/6, các bộ, ngành hoàn thành 296 nhiệm vụ; UBND các tỉnh, thành phố hoàn thành 1.384 nhiệm vụ. Theo thống kê của Văn phòng Chính phủ, đến nay có 31,16% kết quả giải quyết thủ tục hành chính được cấp bản điện tử có giá trị pháp lý để tái sử dụng; 66,48% hồ sơ thủ tục hành chính được số hóa. 62/63 địa phương và 10/21 bộ, ngành đã thực hiện hợp nhất Cổng dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử thành Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp bộ, cấp tỉnh và kết nối với Cổng Dịch vụ công quốc gia...

 

Tại phiên họp, lãnh đạo các bộ, ngành, các tỉnh, thành phố đã chia sẻ kết quả cải cách thủ tục hành chính, tài chính công, cải cách thể chế; chỉ ra những tồn tại, hạn chế và giải pháp đẩy mạnh thực hiện CCHC trong 6 tháng cuối năm 2023. Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức góp phần hoàn thành các nhiệm vụ; giải pháp đổi mới tổ chức, hoạt động của chính quyền đô thị...

 

Phát biểu kết luận phiên họp, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính biểu dương những kết quả đạt được trong công tác CCHC thời gian qua. Thủ tướng Chính phủ đề nghị thành viên BCĐ, các bộ, ngành, địa phương coi việc lãnh đạo, chỉ đạo CCHC là nhiệm vụ trọng tâm trong thực thi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình và là một trong những tiêu chuẩn đánh giá cán bộ. Khẩn trương triển khai các quy định về CCHC, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, đẩy nhanh quá trình rà soát sắp xếp lại các vấn đề liên quan đến tổ chức bộ máy, con người; khẩn trương hoàn thiện các quy định thực hiện hiệu quả quy định mới của Chính phủ tại Nghị định số 29/2023/NĐ-CP quy định về tinh giản biên chế; đẩy nhanh tiến độ rà soát, sắp xếp lại số lượng cán bộ, công chức, viên chức cấp xã; tập trung rà soát hoàn thiện các quy định pháp luật để triển khai có hiệu quả Luật Giao dịch điện tử.

 

Thời gian tới, Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh 3 nhiệm vụ trọng tâm gồm: Tập trung rà soát hệ thống văn bản pháp luật. Tiếp tục cải cách thủ tục hành chính ở các cấp, các ngành, cắt giảm tối đa những thủ tục gây tiêu cực, làm tăng chi phí tuân thủ đối với người dân và doanh nghiệp. Trong đó, tập trung vào những vướng mắc hiện nay như việc tiếp cận nguồn vốn tín dụng, thuế, hải quan, đất đai, nhà ở. Phải rà soát lại đội ngũ cán bộ, ai làm tốt thì động viên khen thưởng động viên kịp thời, ai đùn đẩy, né tránh thì phải xử lý theo quy định. Các bộ, ngành, địa phương chủ động làm việc với cộng đồng doanh nghiệp để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc...

 

Báo Hòa Bình Điện Tử

Ý kiến bạn đọc (0)
Nhập thông tin của bạn: