Tiếp tục duy trì và nâng cao chỉ số cải cách hành chính năm 2023

Tin hoạt động | 14-08-2023 | 0 lượt xem

Theo đánh giá của BCĐ CCHC tỉnh, nhìn tổng thể về Chỉ số CCHC từ năm 2016 - 2022 cho thấy, Chỉ số CCHC của tỉnh luôn tăng về điểm số, trong 7 năm đã tăng 14,18%. Năm 2022 là năm tỉnh Hòa Bình được xếp ở vị trí cao nhất từ trước đến nay, đạt 86,30%, tăng 2 bậc so với năm 2021; tăng 30 bậc so với năm 2020. Các tiêu chí, lĩnh vực chưa đạt được hoặc đạt được ở mức thấp trong CCHC năm 2021 tiếp tục được cải thiện trong năm 2022. Nhiều lĩnh vực có sự cải thiện đáng kể về chỉ số, đó là: Công tác chỉ đạo, điều hành CCHC; cải cách tổ chức bộ máy; các tiêu chí về phát triển KT-XH.

Bên cạnh ưu điểm, Chỉ số CCHC năm 2022 của tỉnh vẫn còn những mặt hạn chế như: Chưa có nhiều giải pháp, sáng kiến có tính mới, tính hiệu quả để góp phần đẩy mạnh CCHC, phát triển KT-XH; nhiệm vụ về công khai, cập nhật TTHC chưa đạt yêu cầu, không công khai, cập nhật đầy đủ, kịp thời TTHC trên Cổng dịch vụ công của tỉnh và Trang thông tin điện tử của sở, ngành, địa phương không chủ động rà soát các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết, dẫn tới còn công khai văn bản hết hiệu lực trên Cổng dịch vụ công tỉnh; việc giải quyết hồ sơ TTHC do cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, UBND cấp huyện, cấp xã tiếp nhận vẫn còn chậm, muộn, quá hạn... Về chỉ số PAPI, tổng hợp năm 2022, tỉnh đạt 41,03 điểm, giảm 2,44 điểm, giảm 24 bậc so với năm 2021, nằm trong nhóm đạt điểm trung bình thấp...

 

 

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, phân tích những nguyên nhân chủ yếu về kết quả đạt được và những mặt còn hạn chế, đề ra một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm để duy trì, cải thiện chỉ số CCHC năm 2023. Trong đó, các đại biểu đã tập trung thảo luận các chỉ số đạt mức độ thấp và trung bình thấp.

 

 

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh biểu dương những kết quả công tác CCHC năm 2022. Đối với những tồn tại, vướng mắc, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương tập trung triển khai các giải pháp khắc phục. Tăng trách nhiệm của người đứng đầu trong thực hiện các nội dung CCHC. Đối với những kiến nghị của các đại biểu, Văn phòng UBND tỉnh phối hợp với Sở Nội vụ tổng hợp thành kết luận, đề xuất giải quyết theo thẩm quyền theo quy định. Trong đó, tập trung giải quyết nội dung hạn chế về luân chuyển cán bộ. Các thành viên BCĐ CCHC tỉnh, ngành chức năng, các huyện, thành phố và xã, phường, thị trấn tăng cường trách nhiệm, phối hợp, tham mưu cho tỉnh các nhiệm vụ CCHC được phân công, góp phần chấn chỉnh, khắc phục để cải thiện Chỉ số Par Index, Chỉ số PAPI năm 2023 và những năm tiếp theo.

 

 Dưới đây, Báo Hòa Bình trích các ý kiến thảo luận, giải trình của lãnh đạo các sở, ban, ngành, huyện, thành phố trong tỉnh: 

 

 

Tập trung các giải pháp nâng cao mức độ hài lòng của người dân đối với chỉ số Cung ứng dịch vụ công lĩnh vực GD&ĐT năm 2023 và những năm tiếp theo

 

Thảo luận về việc không kịp thời rà soát, cập nhật các quy định mới, vẫn công khai, dẫn chiếu quy định đã hết hiệu lực TTHC: Chỉnh sửa nội dung văn bằng, chứng chỉ. Đề xuất giải pháp khắc phục. Giải pháp nâng mức độ hài lòng của người dân đối với chỉ số cung ứng dịch vụ công lĩnh vực GD&ĐT năm 2023 và các năm tiếp theo (chỉ số hiệu quả quản trị hành chính công cấp tỉnh năm 2022 ở mức trung bình thấp). Theo đó, đồng chí lãnh đạo Sở GD&ĐT cho rằng: Sở đã cập nhật các văn bản chỉ đạo của Bộ GD&ĐT trên hệ thống một cửa điện tử. 

 

Về giải pháp nâng cao mức độ hài lòng của người dân đối với chỉ số cung ứng dịch vụ công lĩnh vực GD&ĐT năm 2023 và những năm tiếp theo, ngành tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, cung cấp thông tin về CCHC và cung ứng dịch vụ công trong lĩnh vực GD&ĐT. Nâng cao chất lượng thông tin đưa lên mạng, trang thông tin điện tử. Tiếp tục triển khai các giải pháp đồng bộ nâng cao trách nhiệm của đội ngũ công chức, viên chức ngành GD&ĐT trong thực thi công vụ. Đẩy mạnh CCHC, ứng dụng CNTT, xây dựng Chính phủ điện tử, Chính phủ số trong nâng cao chất lượng hoạt động chuyên môn. Tăng cường thanh  tra, kiểm tra nhằm đảm bảo thực hiện tốt chức năng quản lý Nhà nước về GD&ĐT, nâng cao chất lượng cung ứng dịch vụ giáo dục công trên địa bàn tỉnh. 

 

 

Khắc phục khó khăn, hạn chế trong giải quyết thủ tục hành chính

 

Giải trình ý kiến của Hội đồng thẩm định, kiểm tra trực tiếp ngày 30/3/2023: Việc không kịp thời rà soát, cập nhật các quy định mới, vẫn công khai, dẫn chiếu quy định đã hết hiệu lực (thủ tục chỉnh sửa nội dung văn bằng, chứng chỉ; thủ tục liên thông về đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú; thủ tục đăng ký khai tử, đăng ký thường trú, hưởng chế độ tử tuất) đang được huyện thực hiện theo quy định. Việc rà soát các quy định TTHC phải được tiến hành thường xuyên, liên tục, kịp thời và tuân thủ theo đúng trình tự. 

 

Giải trình ý kiến đánh giá của người dân thị trấn Mai Châu và xã Mai Hạ đối với các tiêu chí trong Chi số PAPI như: tham gia của người dân ở cấp cơ sở, công khai, minh bạch, trách nhiệm giải trình với người dân, TTHC công ở mức thấp nhất, huyện đồng tình với đánh giá những nguyên nhân trong báo cáo của tỉnh đưa ra. Đồng thời sẽ tập trung triển khai các giải pháp nhằm nâng cao chỉ số PAPI trong năm 2023 và những năm tiếp theo...

 

 

 

Tăng cường đối thoại, giải quyết kịp thời, thỏa đáng các kiến nghị của Nhân dân

 

Giải trình ý kiến đánh giá của người dân thị trấn Mãn Đức và xã Thanh Hối đối với các tiêu chí trong Chỉ số PAPI như: tham gia của người dân ở cấp cơ sở; công khai, minh bạch; trách nhiệm giải trình với người dân và TTHC công ở mức thấp nhất. Trong năm 2022, huyện Tân Lạc đã nỗ lực đứng thứ 2/10 huyện, thành phố về chỉ số CCHC và chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của UBND huyện. Chỉ số CCHC năm 2022 của thị trấn Mãn Đức xếp thứ 1/16 xã, thị trấn; xã Thanh Hối xếp thứ 5/16 xã, thị trấn. Đối với các hạn chế được chỉ ra qua khảo sát, huyện đã đối chiếu với việc tổ chức thực hiện từng nội dung và đề ra các giải pháp cụ thể khắc phục. 

 

 

 

Đề xuất cắt giảm thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân

 

Giải trình ý kiến đánh giá của người dân phường Thái Bình, Phương Lâm đối với các tiêu chí trong Chỉ số PAPI như: sự tham gia của người dân ở cấp cơ sở; công khai, minh bạch; trách nhiệm giải trình với người dân; TTHC công ở mức thấp nhất. Thành phố đề xuất giải pháp tăng cường trách nhiệm người đứng đầu chính quyền địa phương và cán bộ, công chức; thường xuyên rà soát các TTHC, kiến nghị các cấp có thẩm quyền cắt giảm, sửa đổi bổ sung cho phù hợp và tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp...

 

 

 

 

 

Giải trình ý kiến của Hội đồng thẩm định, kiểm tra trực tiếp ngày 30/3/2023: Việc không đồng bộ kịp thời TTHC trên Cổng dịch vụ công quốc gia với Cổng dịch vụ công của tỉnh dẫn đến một số TTHC còn công khai văn bản, TTHC hết hiệu lực, Sở TT&TT đã có các giải trình cụ thể với từng nội dung và đề xuất các giải pháp chấn chỉnh, khắc phục để cải thiện Chỉ số ParIndex, chỉ số PAPI. Cụ thể như: UBND tỉnh giao cho các cơ quan, đơn vị  rà soát, nâng cấp cổng/trang thông tin điện tử; chỉ đạo các sở, ban, ngành, UBND huyện, thành phố nâng cao hiệu quả hoạt động của trang thông tin điện tử...

 

 

 

Tăng cường kỷ luật, kỷ cương, trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu trong giải quyết thủ tục hành chính

 

Trao đổi về giải pháp nâng mức độ hài lòng của người dân về chất lượng dịch vụ hành chính về thủ tục liên quan đến cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; công khai quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; ảnh hưởng của quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất tới người dân năm 2023 và các năm tiếp theo, Sở TN&MT đề xuất các nội dung chủ yếu như: Tập trung thực hiện hồ sơ trích đo thu hồi đất; rà soát đánh giá quy định thực hiện thủ tục đất đai; thành lập bộ phận kiểm soát TTHC; tăng cường kỷ cương, trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu, cán bộ, đảng viên trong thực hiện công tác CCHC... 

 

 

Khắc phục thiếu sót, triển khai giải pháp  thực hiện các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2023 

 

Báo cáo kết quả giải ngân vốn đầu tư năm 2022 không đạt kế hoạch, Sở KH&ĐT đề xuất các giải pháp thực hiện trong năm 2023 như: Đẩy nhanh các thủ tục; giải phóng mặt bằng và tăng tiến độ bố trí vốn cho các dự án. Sở cũng đã có dự báo kết quả thực hiện giải ngân hoạch đầu tư vốn ngân sách Nhà nước; thu hút đầu tư; thành lập mới doanh nghiệp và thực hiện các chỉ tiêu KT-XH năm 2023. Đối với đề xuất Kế hoạch "Đối thoại của lãnh đạo tỉnh với người dân, doanh nghiệp năm 2023", sở đã phối hợp với các ngành liên quan chuẩn bị đầy đủ hồ sơ kiểm chứng theo quy định...

 

 

 

Tập trung thực hiện các kiến nghị sau thanh tra, kiểm tra theo quy định 

 

Ngành Tài chính đã báo cáo kết quả thực hiện các kiến nghị sau thanh tra, kiểm tra, kiểm toán nhà nước về tài chính, ngân sách từ năm 2021 đến thời điểm hiện tại, trong đó nêu rõ hiện nay còn cơ quan, đơn vị nào chưa thực hiện; dự báo về thu ngân sách tỉnh và mức độ đóng góp vào thu ngân sách tỉnh của khu vực doanh nghiệp năm 2023. Trên cơ sở danh sách các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đề xuất kiến nghị, kiểm tra, đề nghị các địa phương phối hợp thực hiện nhiệm vụ, phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ năm 2023. 

 

 

Khắc phục hạn chế chưa thực hiện tài liệu kiểm chứng về thực hiện công bố các văn bản hết hiệu lực, ngưng hiệu lực

 

Giải trình về kết quả thực hiện công bố danh mục văn bản hết hiệu lực, ngưng hiệu lực năm 2022, Sở Tư pháp sẽ tập trung chỉ đạo thực hiện tài liệu kiểm chứng theo quy định. Tiếp tục triển khai các giải pháp nâng mức độ hài lòng của người dân về "Tiếp cận dịch vụ tư pháp tại cơ sở” năm 2023 và các năm tiếp theo (chỉ số hiệu quả quản trị hành chính công cấp tỉnh (trách nhiệm giải trình với người dân)... 

 

 

 

Nâng cao nhận thức thực hiện thủ tục hành chính qua dịch vụ công trực tuyến 

 

Thực hiện kế hoạch tuyên truyền, hỗ trợ người dân thực hiện TTHC qua dịch vụ công trực tuyến năm 2022, toàn tỉnh hiện đã xây dựng và duy trì 68 đội "Thanh niên tình nguyện hỗ trợ Nhân dân về thủ tục hành chính qua dịch vụ công mức độ 3, mức độ 4 và dịch vụ Bưu chính công ích” tại các cơ sở Đoàn. Năm 2023, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn đề xuất một số giải pháp, kiến nghị như: Nâng cao chất lượng hệ thống hạ tầng, thiết bị máy tính, đường truyền internet… Tỉnh uỷ, UBND tỉnh quan tâm, có cơ chế, chính sách, nguồn kinh phí hỗ trợ thành lập và duy trì hoạt động các đội thanh niên tình nguyện tham gia CCHC, hỗ trợ người dân thực hiện TTHC qua dịch vụ công trực tuyến...

 

 

 

Đẩy mạnh thông tin, truyền thông trong thực hiện dịch vụ bưu chính công ích

 

Báo cáo kết quả tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích năm 2022, ngành Bưu điện đã tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC qua dich vụ bưu điện đạt 117.971 hồ sơ, bằng 138% so với  năm 2021. Bưu điện tỉnh đề xuất giải pháp khắc phục khó khăn như: Tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành, UBND các cấp để nhận được sự quan tâm, ủng hộ triển khai hiệu quả Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, xây dựng triển khai đề án theo Quyết định 468/QĐ-TTg. Thực hiện tuyên truyền rộng rãi danh mục TTHC tiếp nhận qua dịch vụ BCCI đã được UBND tỉnh công bố để người dân biết, tham gia dịch vụ này từ khâu tiếp nhận đến trả kết quả tại 82 điểm cung cấp dịch vụ của bưu điện...

 

 

Báo Hòa Bình Điện Tử

Ý kiến bạn đọc (0)
Nhập thông tin của bạn: