Nâng cao chỉ số cải cách hành chính - hướng tới sự hài lòng của người dân và tổ chức: Bài 2- Tập trung giải pháp tiếp tục cải thiện chỉ số cải cách hành chính

Tin hoạt động | 13-08-2022 | 0 lượt xem

 

 

Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả thành phố Hòa Bình giải quyết thủ tục hành chính cho người dân.

 

Thẳng thắn nhìn vào những tồn tại, hạn chế

 

Tại hội nghị BCĐ CCHC được tổ chức mới đây, bên cạnh những kết quả đạt được, BCĐ CCHC tỉnh đã đánh giá những mặt hạn chế, chưa đạt được như: Chưa có nhiều giải pháp, sáng kiến có tính mới, tính hiệu quả để góp phần đẩy mạnh CCHC, phát triển KT-XH của tỉnh. Nhiệm vụ về công khai, cập nhật thủ tục hành chính (TTHC) chưa đạt yêu cầu; không công khai, cập nhật đầy đủ, kịp thời TTHC trên Cổng dịch vụ công của tỉnh và Trang thông tin điện tử của một số sở, ngành, địa phương. Việc giải quyết hồ sơ TTHC do cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, UBND cấp huyện, cấp xã tiếp nhận vẫn còn chậm, muộn, quá hạn. Số lượng phó trưởng phòng thuộc sở và thuộc UBND cấp huyện chưa đảm bảo theo quy định của Chính phủ. Một số cơ quan, đơn vị có lãnh đạo cấp sở, cấp huyện, cấp phòng và tương đương bị kỷ luật. 

 

Ngoài ra, một số ngành, địa phương thực hiện giải ngân kế hoạch đầu tư vốn NSNN năm 2022 còn chậm, chưa đạt tỷ lệ theo chỉ đạo của UBND tỉnh. Việc tổ chức thực hiện các kiến nghị sau thanh tra, kiểm tra, kiểm toán nhà nước về tài chính, ngân sách tại một số cơ quan, đơn vị chưa dứt điểm. Năm 2022 không có thêm đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm một phần chi thường xuyên từ 70% đến dưới 100% so với năm trước liền kề. Chưa hoàn thành triển khai Trung tâm dữ liệu phục vụ chuyển đổi số theo hướng sử dụng công nghệ điện toán đám mây. Số dịch vụ dữ liệu có trên nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia đưa vào sử dụng chính thức chưa đầy đủ... 

 

Thẳng thắn phân tích, đánh giá kết quả chỉ số CCHC năm 2022, đặc biệt giải trình việc không đồng bộ kịp thời TTHC trên Cổng dịch vụ công (DVC) quốc gia với Cổng DVC của tỉnh dẫn đến một số TTHC còn công khai văn bản, TTHC hết hiệu lực; một số điểm số các tiêu chí bị trừ điểm, đồng chí Bùi Đức Nam, Giám đốc Sở TT&TT chỉ ra các nguyên nhân và đề xuất giải pháp chấn chỉnh, khắc phục để cải thiện chỉ số CCHC năm 2023 và các năm tiếp theo. Cụ thể như: UBND tỉnh giao cho các cơ quan, đơn vị  rà soát, nâng cấp cổng/trang thông tin điện tử; chỉ đạo các sở, ban, ngành, UBND huyện, thành phố nâng cao hiệu quả hoạt động của trang thông tin điện tử...

 

Đồng chí Hà Trung Thảo, Phó Chủ tịch UBND huyện Mai Châu cho rằng: Trong những năm gần đây, UBND huyện luôn quan tâm chỉ đạo công tác tuyên truyền, hướng dẫn người dân thực hiện TTHC theo DVC trực tuyến mức độ 3, 4 và tiếp nhận, trả kết quả TTHC qua DVC công ích. Tuy nhiên chưa đạt kết quả mong muốn do gặp khó khăn như chỉ một số đối tượng hiểu biết, thành thạo sử dụng thiết bị điện tử tham gia; phần lớn người dân không có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin, không có nhu cầu lập tài khoản điện tử cá nhân, muốn trực tiếp đến bộ phận "một cửa" để được hướng dẫn trực tiếp. Kết quả đạt được chủ yếu do công chức "một cửa" làm giúp. Trong việc để xảy ra tình trạng quá hạn giải quyết TTHC là do các xã đường truyền không ổn định, kỹ năng xử lý của công chức "một cửa" một số xã còn yếu... Trong năm 2023, huyện tập trung các giải pháp khắc phục nội dung còn hạn chế, phấn đấu đạt được kết quả chỉ số CCHC cao hơn. 

 

Cần sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị

 

Đồng chí Bùi Văn Khánh, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng BCĐ CCHC tỉnh cho biết: Trên cơ sở kết quả phân tích Chỉ số CCHC năm 2022, để duy trì và cải thiện chỉ số CCHC năm 2023, BCĐ CCHC của tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị trong tỉnh thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm. Trong đó, đối với các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố cần tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tập trung triển khai đạt hiệu quả, đúng tiến độ đối với các nhiệm vụ được giao theo các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh đã ban hành như Kế hoạch CCHC tỉnh năm 2023; nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm chỉ đạo, điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển KT-XH, dự toán NSNN và cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh tỉnh năm 2023; Chương trình công tác trọng tâm của UBND tỉnh, nhiệm vụ trọng tâm năm 2023 của các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, nhất là việc triển khai các nghị quyết, kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Nâng cao trách nhiệm người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước trong thực hiện nhiệm vụ CCHC. 

 

Bên cạnh đó, triển khai thực hiện các nhiệm vụ CCHC trong phạm vi quản lý, đồng thời tiếp tục tuyên truyền, đề xuất, tham mưu các sáng kiến, mô hình, giải pháp có tính mới, tính hiệu quả nhằm tạo bước đột phá trong thực hiện nhiệm vụ CCHC để cải thiện, nâng cao chất lượng cung ứng dịch vụ hành chính công cho người dân, tổ chức. Nâng cao chất lượng phục vụ người dân của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trên tinh thần lắng nghe, cầu thị, trách nhiệm, hết lòng phục vụ người dân, tổ chức. Siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính; tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của cán bộ, công chức, viên chức, đặc biệt trong các lĩnh vực nhạy cảm như đầu tư, quy hoạch, xây dựng, đất đai, địa chính, môi trường, khoáng sản, tài chính, ngân sách, tổ chức cán bộ…; thực hiện việc xử lý kỷ luật, điều chuyển công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức khi có dấu hiệu tiêu cực, nhũng nhiễu, gây khó khăn, phiền hà cho người dân và doanh nghiệp. 

 

Thường xuyên rà soát các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan, địa phương mình đã được Chủ tịch UBND tỉnh công bố đang còn hiệu lực để công khai kịp thời trên Trang Thông tin điện tử của đơn vị, địa phương, trong đó chủ động rà soát, cập nhật các căn cứ pháp lý của TTHC, trường hợp văn bản đã hết hiệu lực thi hành phải gỡ bỏ ngay hoặc thông báo cho Văn phòng UBND tỉnh để xóa bỏ trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC; tổ chức tiếp nhận, giải quyết, trả kết quả giải quyết TTHC tuân thủ đầy đủ các bước theo quy trình nội bộ, quy trình điện tử đã cập nhật trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC của tỉnh, giải quyết hồ sơ TTHC đảm bảo thời gian quy định, scan đầy đủ thành phần hồ sơ và cập nhật kết quả giải quyết lên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC cấp tỉnh đúng thời hạn quy định. Đối với hồ sơ giải quyết quá hạn phải ban hành văn bản xin lỗi người dân, tổ chức theo quy định, không yêu cầu công dân bổ sung hồ sơ quá 1 lần trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC của tỉnh. Để đạt được kết quả, cần sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị mới có thể duy trì và cải thiện chỉ số CCHC tỉnh năm 2023 và các năm tiếp theo. 

 

 

Hương Lan