GIỚI THIỆU

Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu công tác cải cách hành chính trong cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Hòa Bình năm 2023

 

Để tiếp tục triển khai hiệu quả Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính (CCHC) nhà nước giai đoạn 2021-2030, ngày 17/7/2023, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 144/KH-UBND về tổ chức cuộc thi trực tuyến tìm hiểu công tác cải cách hành chính trong cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Hòa Bình năm 2023. Đây là năm thứ hai tỉnh Hòa Bình tổ chức cuộc thi cải cách hành chính bằng hình thức trực tuyến nhằm phổ biến, tuyên truyền nâng cao nhận thức cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong tỉnh về ý nghĩa, tầm quan trọng và các nội dung của Chương trình tổng thể cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2021-2030; Kế hoạch cải cách hành chính của tỉnh giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 và các văn bản của Bộ, ngành Trung ương và của tỉnh về cải cách hành chính. Qua đó,  phát huy tính năng động, sáng tạo của cán bộ, công chức, viên chức trong việc tham mưu và tổ chức thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính. Góp phần xây dựng hệ thống các cơ quan hành chính nhà nước dân chủ, trong sạch, vững mạnh, hoạt động hiệu lực, hiệu quả và đáp ứng yêu cầu phục vụ tổ chức và công dân.

Cuộc thi diễn ra từ 07h30 phút ngày 14/8/2023 và kết thúc lúc 21h00 phút ngày 10/9/2023, chia làm 4 đợt thi tương đương với 4 tuần thi; phần thi trắc nghiệm cho 01 tuần thi gồm 10 câu hỏi (mỗi câu có 4 phương án A, B, C, D) và 01 câu hỏi dự đoán số lượng người trả lời đúng tất cả 10 câu hỏi trắc nghiệm trong mỗi tuần thi.

 Hình thức dự thi: Thi trực tuyến trên Internet, được tích hợp trên Cổng thông tin điện tử tỉnh Hòa Bình (tại địa chỉ http://www.hoabinh.gov.vn) hoặc Trang thông tin điện tử Sở Nội vụ (tại địa chỉ sonoivu.hoabinh.gov.vn) hoặc trên trang  http://Cuocthicchchoabinh.gov.vn chọn biểu tượng đường link Cuộc thi Tìm hiểu về công tác cải cách hành chính trong cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Hòa Bình năm 2023 sẽ được chuyển đến đường dẫn cuộc thi. Thí sinh (Người tham gia cuộc thi) sử dụng một trong các thiết bị điện tử kết nối internet như: Máy tính để bàn, máy tính xách tay, Ipad, điện thoại… Đăng nhập tham gia cuộc thi các thao tác sau: Điền thông tin cá nhân (họ tên, giới tính, ngày sinh, địa chỉ, điện thoại liên lạc hoặc email, cơ quan, đơn vị hiện đang công tác); Mỗi câu hỏi đều có các phương án trả lời để người dự thi lựa chọn, trong đó có 01 phương án đúng; Dự đoán số người tham gia trả lời đúng; Kết thúc.

  Ban Tổ chức cuộc thi đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương có các hình thức, giải pháp phù hợp để vận động toàn thể cán bộ, công chức, viên chức hưởng ứng tham gia cuộc thi đầy đủ, tích cực, đạt kết quả tốt tạo nên đợt sinh hoạt sâu rộng, bổ ích, quyết tâm đẩy mạnh công tác cải cách hành chính ở cơ quan, đơn vị, địa phương. Qua đó, cải thiện và nâng cao mức độ hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước./.