LỊCH THI

Cuộc thi trực tuyến: Tìm hiểu về công tác cải cách hành chính trong cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Hòa Bình năm 2023

------------------------------------

 

                   

Cuộc thi diễn ra trong 04 tuần, bắt đầu từ 07h30 phút ngày 14/8/2023, kết húc vào 21h00 phút ngày 10/9/2023, gồm:

 

 

- Đợt 1: Tuần thứ ba của tháng 8, từ ngày 14/8/2023 đến ngày 20/8/2023.

- Đợt 2: Tuần thứ tư của tháng 8, từ ngày 21/8/2023 đến ngày 27/8/2023.

    - Đợt 3: Tuần đầu tiên của tháng 9, từ ngày 28/8/2023 đến ngày 03/9/2023.

  - Đợt 4: Tuần thứ hai của tháng 9, từ ngày 04/9/2023 đến ngày 10/9/2023.

 

Mỗi tuần, 01 thí sinh chỉ được tham gia 01 lượt thi.