LỊCH THI

Cuộc thi trực tuyến: Tìm hiểu về công tác cải cách hành chính

trong cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Hòa Bình năm 2022

------------------------------------

 

                   

Cuộc thi diễn ra trong 04 tuần, bắt đầu từ 07h00 phút ngày 15/8/2022, kết thúc vào 23h59 phút ngày 11/9/2022, gồm:

 

 

- Đợt 1: Tuần thứ ba của tháng 8, từ ngày 15/8/2022 đến ngày 21/8/2022.

- Đợt 2: Tuần thứ tư của tháng 8, từ ngày 22/8/2022 đến ngày 28/8/2022.

   - Đợt 3: Tuần đầu tiên của tháng 9, từ ngày 29/8/2022 đến ngày 04/9/2022.

 - Đợt 4: Tuần thứ hai của tháng 9, từ ngày 05/9/2022 đến ngày 11/9/2022.

Mỗi tuần, 01 thí sinh chỉ được tham gia 01 lượt thi.