THỂ LỆ
Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu công tác cải cách hành chính trong cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Hòa Bình năm 2022
(Kèm theo Quyết định số 154/QĐ-BTCCT ngày 11/8/2022 của Ban Tổ chức cuộc thi)
I. ĐỐI TƯỢNG THAM GIA
1. Cán bộ, công chức, viên chức đang công tác tại các Sở, Ban, ngành cấp tỉnh; các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố (gọi chung là cấp huyện), Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn (gọi chung là cấp xã) trên địa bàn tỉnh Hòa Bình.
2. Đối tượng không được tham gia dự thi: Thành viên Ban Tổ chức, Tổ Giúp việc Ban Tổ chức cuộc thi.
II. NỘI DUNG, HÌNH THỨC VÀ THỜI GIAN THI
1. Nội dung
Nội dung cuộc thi trắc nghiệm:
- Phần này gồm 10 câu hỏi trắc nghiệm (câu hỏi trắc nghiệm được lựa chọn ngẫu nhiên từ Bộ câu hỏi được chuẩn bị trước và tự thay đổi sau mỗi đợt thi); mỗi câu có 4 phương án A, B, C hoặc D.
- Thí sinh lựa chọn 01 phương án đúng nhất trong 04 phương án trên và 01 câu hỏi dự đoán số người tham gia đã trả lời đúng tất cả 10 câu trắc nghiệm trong mỗi đợt thi.
- Nội dung câu hỏi trắc nghiệm nằm trong khoản 1, Mục III, Kế hoạch số 132/KH-UBND ngày 21/7/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu công tác cải cách hành chính trong cán bộ, công chức, viên chức
tỉnh Hòa Bình năm 2022.
2. Hình thức dự thi
Trắc nghiệm trực tuyến trên Cổng thông tin điện tử tỉnh Hòa Bình tại địa chỉ http://www.hoabinh.gov.vn hoặc Trang thông tin điện tử Sở Nội vụ tại địa chỉ sonoivu.hoabinh.gov.vn hoặc http://Cuocthicchchoabinh.gov.vn chọn biểu tượng đường link Cuộc thi Tìm hiểu về công tác cải cách hành chính trong cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Hòa Bình năm 2022 sẽ được chuyển đến đường dẫn
cuộc thi.
- Thí sinh (Người tham gia cuộc thi) thực hiện các thao tác sau:
+ Điền thông tin cá nhân (họ tên, giới tính, ngày sinh, địa chỉ, điện thoại liên lạc hoặc email, cơ quan, đơn vị hiện đang công tác).3
+ Mỗi câu hỏi đều có các phương án trả lời để người dự thi lựa chọn, trong đó có 1 phương án đúng.
+ Dự đoán số người tham gia trả lời đúng.
+ Kết thúc.
Lưu ý: Mỗi thí sinh được tham gia tối đa 01 lần thi/đợt (tương đương với 01 lần thi/1 tuần). Khi thí sinh dự thi quá số lần quy định, hệ thống sẽ tự động thông báo “Thí sinh đã hết lượt tham dự”. Thí sinh phải đợi đến tuần kế tiếp mới có thể tiếp tục dự thi.
- Thiết bị sử dụng: Người tham gia cuộc thi sử dụng một trong các thiết bị điện tử kết nối internet như: Máy tính để bàn, máy tính xách tay, ipad, điện thoại...
- Sau mỗi tuần thi, Ban Tổ chức cuộc thi sẽ tổng hợp danh sách thí sinh đạt giải, công bố trên Cổng thông tin điện tử tỉnh Hòa Bình, Trang thông tin điện tử Sở Nội vụ tỉnh Hòa Bình.
3. Thời gian thi
Cuộc thi diễn ra trong 04 tuần, bắt đầu từ 07h00 phút ngày 15/8/2022, kết thúc vào 23h59 phút ngày 11/9/2022, gồm:
- Đợt 1: Tuần thứ ba của tháng 8, từ ngày 15/8/2022 đến ngày 21/8/2022.
- Đợt 2: Tuần thứ tư của tháng 8, từ ngày 22/8/2022 đến ngày 28/8/2022.
- Đợt 3: Tuần đầu tiên của tháng 9, từ ngày 29/8/2022 đến ngày 04/9/2022.
- Đợt 4: Tuần thứ hai của tháng 9, từ ngày 05/9/2022 đến ngày 11/9/2022.
4. Bài thi không hợp lệ
- Bài dự thi đăng ký tài khoản không đúng với nội dung thông tin cá nhân được quy định tại khoản 2, Mục II của Thể lệ này.
- Bài dự thi không đảm bảo thời gian quy định được thiết lập trên phần mềm.
III. CÁCH TÍNH ĐIỂM, CÔNG NHẬN GIẢI THƯỞNG
1. Cách tính điểm:
- Có 10 câu hỏi trắc nghiệm với tổng số điểm là 100, tương ứng mỗi câu 10 điểm.
- Câu hỏi dự đoán là kết quả dự đoán đúng hoặc gần đúng nhất số lượng người dự thi trả lời đúng tất cả 10 câu hỏi trắc nghiệm trong mỗi đợt thi.
2. Công nhận giải thưởng
- Người trúng thưởng sẽ được thông báo bằng điện thoại hoặc thư thông báo trúng thưởng trong vòng 03 ngày sau khi thông báo trên Website Sở Nội vụ tỉnh Hòa Bình, Cổng Thông tin điện tử tỉnh Hòa Bình.
- Căn cứ số lượng giải thưởng để xét theo thứ tự từ cao xuống thấp theo thứ tự ưu tiên:
+ Kết quả dự đoán;
+ Thời gian làm bài thi.
- Căn cứ vào kết quả số lượng người tham dự các cuộc thi tuần của các địa phương, đơn vị, Ban Tổ chức sẽ lựa chọn đơn vị đã tổ chức tuyên truyền, vận động số lượng người hưởng ứng tham dự cuộc thi nhiều nhất để trao giải tập thể.
+ Đối với giải thưởng tập thể: Căn cứ bình quân tỷ lệ số lượt người dự thi trắc nghiệm qua 04 đợt thi của đơn vị, sau đó xét lần lượt theo thứ tự ưu tiên:
+ Tỷ lệ bài dự thi trắc nghiệm đạt trên 80 điểm;
+ Điểm bình quân các bài dự thi trắc nghiệm của đơn vị.
- Kết thúc cuộc thi tìm hiểu, Ban Tổ chức cuộc thi tổ chức tổng kết, trao giải thưởng vào cuối đợt thi.
IV. CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG VÀ TRAO GIẢI
1. Giải thưởng tuần
Mỗi tuần có 04 giải thưởng:
- 01 giải Nhất, trị giá 1.500.000 đồng.
- 01 giải Nhì, trị giá 1.000.000 đồng.
- 02 giải Ba, trị giá 500.000 đồng.
2. Giải thưởng tập thể: gồm 05 giải thưởng, mỗi giải 1.000.000 đồng.
3. Giải thưởng cho 01 cá nhân có kết quả bình chọn số người dự thi sát nhất cuộc thi, trị giá 1.000.000 đồng.
4. Tổ chức, cá nhân đạt Giải thưởng được nhận Giấy khen và tiền thưởng
của Ban Tổ chức cuộc thi.
5. Trao giải: Ban Tổ chức trao giải thưởng cho các cá nhân và tập thể vào cuối cuộc thi.
V. CÁC NỘI DUNG KHÁC LIÊN QUAN
Thông tin về các giải thưởng sẽ được công bố trên Trang thông tin điện tử của Sở Nội vụ, Cổng thông tin điện tử tỉnh Hòa Bình và các phương tiện thông tin, truyền thông khác. Thể lệ cuộc thi được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử tỉnh Hòa Bình, Trang thông tin điện tử của Sở Nội vụ tỉnh Hòa Bình - Cơ quan Thường trực Ban Tổ chức cuộc thi và trên các phương tiện thông tin đại chúng. Ban Tổ chức, Tổ Giúp việc và các đơn vị, cá nhân tham gia cuộc thi thực hiện nghiêm túc theo Thể lệ này. Trong quá trình thực hiện, nếu có nội dung phát sinh, Ban Tổ chức cuộc thi sẽ điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp. Mọi vướng mắc (nếu có) đề nghị các cơ quan, đơn vị liên hệ Thường trực Ban Tổ chức cuộc thi (qua Phòng Cải Cách hành chính và Văn thư lưu trữ, Sở Nội vụ) để được giải đáp./.