THỂ LỆ
Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu công tác cải cách hành chính 
trong cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Hòa Bình năm 2023
(Kèm theo Quyết định số: 125/QĐ-BTCCT ngày 10/8/2023 của Ban Tổ chức cuộc thi)
–––––––––––
I. ĐỐI TƯỢNG THAM GIA
1. Cán bộ, công chức, viên chức đang công tác tại Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, các Sở, Ban, Ngành, các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh.
2. Đối tượng không được tham gia dự thi: Thành viên Ban Tổ chức, Tổ Giúp việc Ban Tổ chức cuộc thi.
II. NỘI DUNG, HÌNH THỨC VÀ THỜI GIAN THI
1. Nội dung
Nội dung cuộc thi trắc nghiệm:
- Phần này gồm 10 câu hỏi trắc nghiệm (câu hỏi trắc nghiệm được lựa chọn ngẫu nhiên từ Bộ câu hỏi được chuẩn bị trước và tự thay đổi sau mỗi đợt thi); mỗi câu có 4 phương án A, B, C hoặc D.
- Thí sinh lựa chọn 01 phương án đúng nhất trong 04 phương án trên và 01 câu hỏi dự đoán số người tham gia dự đoán đúng tất cả 10 câu trắc nghiệm trong mỗi đợt thi.
- Nội dung câu hỏi trắc nghiệm nằm trong khoản 1, Mục III ban hành kèm theo Kế hoạch số 144/KH-UBND ngày 17/7/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh.
2. Hình thức dự thi
Trắc nghiệm trực tuyến trên Cổng thông tin điện tử tỉnh Hòa Bình tại địa chỉ http://www.hoabinh.gov.vn hoặc Trang thông tin điện tử Sở Nội vụ tại địa chỉ sonoivu.hoabinh.gov.vn hoặc http://Cuocthicchchoabinh.gov.vn chọn biểu
tượng đường link Cuộc thi Tìm hiểu về công tác cải cách hành chính trong cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Hòa Bình năm 2023 sẽ được chuyển đến đường dẫn cuộc thi.
- Thí sinh (Người tham gia cuộc thi) thực hiện các thao tác sau:
+ Điền thông tin cá nhân (họ tên, giới tính, ngày sinh, địa chỉ, điện thoại liên lạc hoặc email, cơ quan, đơn vị hiện đang công tác).
+ Mỗi câu hỏi đều có các phương án trả lời để người dự thi lựa chọn, trong đó có 1 phương án đúng.
+ Dự đoán số người tham gia trả lời đúng.
+ Kết thúc.
Một số vấn đề cần lưu ý:
- Mỗi thí sinh được tham gia tối đa 01 lần thi/đợt (tương đương với 01 lần thi/1 tuần). Khi thí sinh dự thi quá số lần quy định, hệ thống sẽ tự động thông báo “Thí sinh đã hết lượt tham dự”. Thí sinh phải đợi đến tuần kế tiếp mới có thể tiếp tục dự thi;
- Thiết bị sử dụng: Người tham gia cuộc thi sử dụng một trong các thiết bị điện tử kết nối internet như: Máy tính để bàn, máy tính xách tay, ipad, điện
thoại...;
- Sau mỗi tuần thi, Ban Tổ chức cuộc thi sẽ tổng hợp danh sách thí sinh đạt giải, công bố trên Cổng thông tin điện tử tỉnh Hòa Bình, Trang thông tin điện tử Sở Nội vụ tỉnh Hòa Bình.
- Nghiêm cấm việc nhờ người khác thi hộ, sử dụng thông tin của người khác để đăng ký tham gia hoặc tiết lộ thông tin tài khoản thi kể từ lúc đăng nhập thành công đến lúc kết thúc cuộc thi;
- Các thí sinh nhập sai hoặc thiếu các thông tin cá nhân (tên, số điện thoại, đơn vị công tác...) sẽ không được xét để tính giải thưởng;
- Ban Tổ chức không chịu trách nhiệm trong các trường hợp thí sinh đang tham gia thi mà xảy ra lỗi do mất kết nối mạng internet hoặc do thiết bị mà thí sinh sử dụng đăng nhập;
- Trong một số trường hợp, Ban Tổ chức cuộc thi có quyền xác minh để xác định người dự thi đúng đối tượng và đảm bảo các quy định theo Thể lệ này.
3. Thời gian thi
Cuộc thi diễn ra trong 04 tuần, bắt đầu từ 07h30 phút ngày 14/8/2023kết thúc vào 21h00 phút ngày 10/9/2023, gồm:
- Đợt 1: Tuần thứ ba của tháng 8, từ ngày 14/8/2023 đến ngày 20/8/2023.
- Đợt 2: Tuần thứ tư của tháng 8, từ ngày 21/8/2023 đến ngày 27/8/2023.
- Đợt 3: Tuần đầu tiên của tháng 9, từ ngày 28/8/2023 đến ngày 03/9/2023.
- Đợt 4: Tuần thứ hai của tháng 9, từ ngày 04/9/2022 đến ngày 10/9/2023.
4. Bài thi không hợp lệ
- Bài dự thi đăng ký tài khoản không đúng với nội dung thông tin cá nhân được quy định tại khoản 2, Mục II của Thể lệ này.4
- Bài dự thi không đảm bảo thời gian quy định được thiết lập trên phần mềm.
III. CÁCH TÍNH ĐIỂM, CÔNG NHẬN GIẢI THƯỞNG
1. Cách tính điểm:
- Có 10 câu hỏi trắc nghiệm với tổng số điểm là 100, tương ứng mỗi câu 10 điểm.
- Câu hỏi dự đoán là kết quả dự đoán đúng hoặc gần đúng nhất so với số lượng người trả lời đúng tất cả 10 câu hỏi trắc nghiệm trong mỗi đợt thi.
2. Công nhận giải thưởng
- Người đạt giải sẽ được thông báo bằng điện thoại hoặc thư thông báo đạt giải trong vòng 03 ngày sau khi thông báo trên Website Sở Nội vụ tỉnh Hòa Bình, Cổng Thông tin điện tử tỉnh Hòa Bình.
- Căn cứ số lượng giải thưởng để xét theo thứ tự từ cao xuống thấp: Căn cứ vào kết quả trả lời đúng nhiều câu hỏi trắc nghiệm nhất, sau đó xét lần lượt theo thứ tự ưu tiên:
+ Kết quả dự đoán;
+ Thời gian gửi bài thi.
- Căn cứ vào kết quả số lượng người tham dự các cuộc thi tuần của các địa phương, đơn vị, Ban Tổ chức sẽ lựa chọn đơn vị đã tổ chức tuyên truyền, vận động số lượng người hưởng ứng tham dự cuộc thi nhiều nhất để trao giải tập thể.
+ Đối với giải thưởng tập thể: Căn cứ bình quân tỷ lệ số lượt người dự thi trắc nghiệm qua 04 đợt thi của đơn vị, sau đó xét lần lượt theo thứ tự ưu tiên;
+ Tỷ lệ bài dự thi trắc nghiệm đạt trên 80 điểm;
+ Điểm bình quân các bài dự thi trắc nghiệm của đơn vị.
- Kết thúc cuộc thi tìm hiểu, Ban Tổ chức cuộc thi tổ chức tổng kết, trao giải thưởng vào cuối đợt thi.
IV. CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG VÀ TRAO GIẢI
1. Giải thưởng
Mỗi tuần có 06 giải thưởng:
- 01 giải Nhất, trị giá 1.500.000 đồng;
- 01 giải Nhì, trị giá 1.000.000 đồng;
- 02 giải Ba, trị giá mỗi giải 500.000 đồng;
- 02 giải Khuyến khích, trị giá mỗi giải 300.000 đồng.
2. Giải thưởng tập thể: Cho cơ quan, đơn vị có 100% số lượng cán bộ công chức, viên chức tham gia dự thi sớm và đạt kết quả cao, gồm 05 giải thưởng, mỗi giải 1.000.000 đồng.
3. Giải thưởng cho cá nhân có kết quả bình chọn số lượng người trả lời đúng tất cả 10 câu hỏi trắc nghiệm trong mỗi đợt thi sát nhất cuộc thi: gồm 01 giải thưởng, trị giá 1.000.000 đồng.
4. Trao giải: Ban Tổ chức cuộc thi trao Giấy khen và tiền thưởng cho các cá nhân và tập thể vào cuối cuộc thi.
V. CÁC NỘI DUNG KHÁC LIÊN QUAN
Thông tin về các giải thưởng sẽ được công bố trên Trang thông tin điện tử của Sở Nội vụ, Cổng thông tin điện tử tỉnh Hòa Bình và các phương tiện thông tin, truyền thông khác.
Thể lệ cuộc thi được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử tỉnh Hòa Bình, Trang thông tin điện tử của Sở Nội vụ tỉnh Hòa Bình - Cơ quan Thường trực Ban Tổ chức cuộc thi và được thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng. Ban Tổ chức cuộc thi, Tổ Giúp việc Ban Tổ chức cuộc thi và các đơn vị, cá nhân tham gia cuộc thi thực hiện nghiêm túc theo Thể lệ này. Số lượng tham gia dự thi mỗi tuần bắt buộc tối thiểu là 80% số cán bộ,công chức, viên chức hiện có mặt tại mỗi cơ quan, đơn vị; Đối với cơ quan, đơn vị có số lượng cán bộ công chức, viên chức tham gia dự thi dưới 80% sẽ xem xét, đánh giá vào mức độ hoàn thành nhiệm vụ năm 2023. Trong quá trình thực hiện, nếu có nội dung phát sinh, Ban Tổ chức cuộc thi sẽ điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp. Mọi vướng mắc (nếu có) đề nghị các cơ quan, đơn vị liên hệ Thường trực Ban Tổ chức cuộc thi (qua Sở Nội vụ) để được giải đáp./.